Υπολογισμός κατανάλωσης

Κατανάλωση
λίτρα / 100 χλμ

Ετήσια χιλιόμετρα
χλμ

Βενζίνη
€ / λίτρο

Υγραέριο
€ / λίτρο

Ετήσιο Κόστος Βενζίνης: 2.250,00
Ετήσιο Κόστος Υγραερίου:900,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ: 1.350,00 €

 

Τηλέφωνο

Όνομα:
Τηλέφωνο:
 
 

Φόρμα Επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο:
Για ιδιώτες:
Ανθρακωρύχων 36,
14235 Ν. Ηράκλειο
Τηλ. 2102791233 - 2102130614
 
Για εταιρίες:
Κος. Μακρής Α.
Τηλ. 2102130614

 

Χώρα / Πόλη:
E-mail:
Τηλέφωνο:
Μήνυμα: