Υπολογισμός κατανάλωσης

Κατανάλωση
λίτρα / 100 χλμ

Ετήσια χιλιόμετρα
χλμ

Βενζίνη
€ / λίτρο

Υγραέριο
€ / λίτρο

Ετήσιο Κόστος Βενζίνης: 2.250,00
Ετήσιο Κόστος Υγραερίου:900,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ: 1.350,00 €

 

Τηλέφωνο

Όνομα:
Τηλέφωνο:
 
 

Η Εταιρεία μας


Η Α. ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ "Auto Gas Hellas", επίσημος εισαγωγέας και διανομέας των εταιρειών Tartarini & AutoGasItalia, σας προτείνει την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση για την κίνηση των οχημάτων σας:

Η χρήση του υγραερίου (Liquified Petroleum Gas - LPG) είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη παγκοσμίως και συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, χάρη στα πολλά πλεονεκτήματά του σε σχέση με τα υπόλοιπα καύσιμα.