Υπολογισμός κατανάλωσης

Κατανάλωση
λίτρα / 100 χλμ

Ετήσια χιλιόμετρα
χλμ

Βενζίνη
€ / λίτρο

Υγραέριο
€ / λίτρο

Ετήσιο Κόστος Βενζίνης: 2.250,00
Ετήσιο Κόστος Υγραερίου:900,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ: 1.350,00 €

 

Τηλέφωνο

Όνομα:
Τηλέφωνο:
 
 

Εξειδικευμένο Προσωπικό

Η Autogashellas απαρτίζεται από πιστοποιημένο και άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.
 
Η μακροχρόνια εμπειρία του προσωπικού και ο αξιόπιστος & αποδοτικός στη λειτουργία εξοπλισμός αποτελούν την κύρια ανταγωνιστική της ικανότητα.
 
Κάθε εγκατάσταση που γίνεται από την Autogashellas (ή από τους επίσημους συνεργάτες), καλύπτεται από εγγύηση του συστήματος αλλά και της εργασίας.