Υπολογισμός κατανάλωσης

Κατανάλωση
λίτρα / 100 χλμ

Ετήσια χιλιόμετρα
χλμ

Βενζίνη
€ / λίτρο

Υγραέριο
€ / λίτρο

Ετήσιο Κόστος Βενζίνης: 2.250,00
Ετήσιο Κόστος Υγραερίου:900,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ: 1.350,00 €

 

Τηλέφωνο

Όνομα:
Τηλέφωνο:
 
 

Ποιότητα Εγκατάστασης

Η Α. Μακρής αε  δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου 26 χρόνια προσφέροντας υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων, με άριστη τεχνογνωσία αλλά και σεβασμό προς τις ανάγκες του πελάτη.
 
Τον Ιούνιο του 2010 στις υπηρεσίες After Sales συμπεριλαμβάνεται και η Εγκατάσταση Συστημάτων Υγραεριοκίνησης για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες τεχνικές και νομικές πιστοποιήσεις.