Υπολογισμός κατανάλωσης

Κατανάλωση
λίτρα / 100 χλμ

Ετήσια χιλιόμετρα
χλμ

Βενζίνη
€ / λίτρο

Υγραέριο
€ / λίτρο

Ετήσιο Κόστος Βενζίνης: 2.250,00
Ετήσιο Κόστος Υγραερίου:900,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ: 1.350,00 €

 

Τηλέφωνο

Όνομα:
Τηλέφωνο:
 
 

Ασφάλεια

Το υγραέριο είναι ένα καύσιμο αρκετά πιο ασφαλές από τη βενζίνη.

Δεν υπάρχει κίνδυνος εκρήξεως της δεξαμενής του οχήματος, χάρη στις ειδικές βαλβίδες εκτόνωσης του συστήματος, οι οποίες σε περίπτωση ατυχήματος απελευθερώνουν σταδιακά το αέριο.